ปก Cactus Master ตอนที่ 4

posted on 14 Jun 2011 19:47 by afroman

  เริ่มต้นสำหรับตอนที่ 4 เหลืออีกตอนเดียวก็จะได้รวมเล่มแล้วครับ

บางส่วนของ Cactus ตอนที่ 3

posted on 21 Feb 2011 21:31 by afroman
  อัพงานไปเรื่อยๆ

edit @ 21 Feb 2011 21:32:13 by afroman

ปก Cactus Master ตอนที่ 3

posted on 12 Jan 2011 00:36 by afroman
  หลังจากไม่ได้เขียนมาเดือนกว่าๆ ในที่สุดก็ได้เริ่มทำตอนที่ 3 เสียที
ตอนนี้คงจะเสร็จภายในเดือนนี้ งานชิ้นนี้ไม่ได้ลงในหนังสือเล่มใดทั้งสิ้น
เป็นงานที่ทำขึ้นมาตอบสนองความอยากของตัวเอง เพราะมีปัญหา
บางอย่าง ที่ครั้งก่อนบอกว่าจะลงเวปออนไลน์ ยังหาข้อสรุปของปัญหา
ไม่ได้ ผมก็เลยทำงานชิ้นนี้โดยไม่เลิกเขียนแต่อย่างใด เพราะในที่สุด
แล้วผมก็จะรวมเล่มขายนี้อยู่แล้ว ทำเอง ขายเอง ไม่สนใจอะไรมากนัก
และน่าจะได้วางจำหน่ายงานชิ้นนี้ประมาณปลายปี ที่งานสัปดาห์
หนังสือแห่งชาติ ท่านใดต้องการอุดหนุนก็ติดตามผ่านทางนี้ได้
ผมจะเอางานมาอัพเดตเรื่อยๆ ครับ
 
ปกตอนที่ 3

edit @ 12 Jan 2011 00:46:11 by afroman

afroman View my profile

Categories

Code Here.